۹۵/۱۲/۶

جمعه

 • در جستجوی عدالت
  2011 آمریکا
  Seeking Justice
  Dir: Roger Donaldson
 • جنگ بزرگ
  1959 ایتالیا
  The Great War
  Dir: Mario Monicelli
 • بانوی خانه خاکستری
  2008 کانادا The Good Witch
  Dir: Craig Pryce
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 21
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 7
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • بانوی خانه خاکستری
  2008 کانادا The Good Witch
  Dir: Craig Pryce
 • شیطان صفتان
  1955 فرانسه
  Diabolique
  Dir: HenriGeorges Clouzot
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 21
 • گوزن شمالی
  1989 آمریکا
  Prancer
 • بالاتر از خطر
  1375 ایران/ کارگردان : سعيد عالم زاده
 • بانوی خانه خاکستری
  2008 کانادا The Good Witch
  Dir: Craig Pryce
 • نمایش آشپزی
 • حافظه
  2000 آمریکا Memento
  Dir: Christopher Nolan
 • آفرین پدر
  2009 هندوستان
  Well Done Abba
  Dir: Shyam Benegal
 • نمایش آشپزی
 • ماجرای ردوود
  2012 کانادا
  Becoming Redwood
  Dir: Jesse James Miller
 • سینما و دوبله - قسمت چهاردهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 8
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 

۹۵/۱۲/۵

پنجشنبه

 • حافظه
  2000 آمریکا Memento
  Dir: Christopher Nolan
 • شیطان صفتان
  1955 فرانسه
  Diabolique
  Dir: HenriGeorges Clouzot
 • داستانهای خودمانی
  2002 آرژانتین
  Intimate Stories
  Dir : Carlos Sorin
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 20
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 6
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • داستانهای خودمانی
  2002 آرژانتین
  Intimate Stories
  Dir : Carlos Sorin
 • دکتر استرنج لاو
  1964 آمریکا
  Dr. Strangelove
  Dir: Stanley Kubrick
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 20
 • شب بی خوابی
  2011 فرانسه
  Sleepless Night
  Dir: Frédéric Jardin
 • تا مدار 10 درجه
  1394 ایران/ کارگردان : مهرداد خوشبخت
 • داستانهای خودمانی
  2002 آرژانتین
  Intimate Stories
  Dir : Carlos Sorin
 • نمایش آشپزی
 • شب بی خوابی
  2011 فرانسه
  Sleepless Night
  Dir: Frédéric Jardin
 • تا مدار 10 درجه
  1394 ایران/ کارگردان : مهرداد خوشبخت
 • نمایش آشپزی
 • بانوی خانه خاکستری
  2008 کانادا The Good Witch
  Dir: Craig Pryce
 • سینما و دوبله - قسمت سیزدهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 7
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۲/۴

چهارشنبه

 • شب بی خوابی
  2011 فرانسه
  Sleepless Night
  Dir: Frédéric Jardin
 • دکتر استرنج لاو
  1964 آمریکا
  Dr. Strangelove
  Dir: Stanley Kubrick
 • دختر خانواده راسل
  2008 آمریکا The Russell Girl
  Dir: Jeff Bleckner
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 19
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 5
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • دختر خانواده راسل
  2008 آمریکا The Russell Girl
  Dir: Jeff Bleckner
 • اتاق سبز
  1978 فرانسه
  The Green Room
  Dir: François Truffaut
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 19
 • کارآموز
  2003 آمریکا The Recruit
  Dir: Roger Donaldson
 • بی ستاره
  1389 ایران/ کارگردان : بهمن گودرزی
 • دختر خانواده راسل
  2008 آمریکا The Russell Girl
  Dir: Jeff Bleckner
 • نمایش آشپزی
 • کارآموز
  2003 آمریکا The Recruit
  Dir: Roger Donaldson
 • بی ستاره
  1389 ایران/ کارگردان : بهمن گودرزی
 • نمایش آشپزی
 • داستانهای خودمانی
  2002 آرژانتین
  Intimate Stories
  Dir : Carlos Sorin
 • سینما و دوبله - قسمت دوازدهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 6
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۲/۳

سه شنبه

 • کارآموز
  2003 آمریکا The Recruit
  Dir: Roger Donaldson
 • اتاق سبز
  1978 فرانسه
  The Green Room
  Dir: François Truffaut
 • بل
  2013 انگلستان
  Belle
  Dir : Amma Asante
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 18
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 4
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • بل
  2013 انگلستان
  Belle
  Dir : Amma Asante
 • چهارصد ضربه
  1959 فرانسه
  The 400 Blows
  Dir: François Truffaut
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 18
 • آتش نشانان چتر باز
  2008 کانادا
  Trial by Fire
  Dir: John Terlesky
 • بازی مهره سفید
  1391 ایران/ کارگردان : حسن لفافیان
 • بل
  2013 انگلستان
  Belle
  Dir : Amma Asante
 • نمایش آشپزی
 • آتش نشانان چتر باز
  2008 کانادا
  Trial by Fire
  Dir: John Terlesky
 • بازی مهره سفید
  1391 ایران/ کارگردان : حسن لفافیان
 • نمایش آشپزی
 • دختر خانواده راسل
  2008 آمریکا The Russell Girl
  Dir: Jeff Bleckner
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 21
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 5
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۲/۱

یکشنبه

 • روزهای پایانی در مریخ
  2013 انگلستان The Last Days on Mars
  Dir: Ruairi Robinson
 • سولاریس
  1972 روسیه
  Solaris
  Dir: Andrei Tarkovsky
 • پرستار ممنوع
  2009 آمریکا Babysitters Beware
  Dir: Douglas Horn
 • سینما و دوبله - قسمت هشتم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 2
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • پرستار ممنوع
  2009 آمریکا Babysitters Beware
  Dir: Douglas Horn
 • استاکر
  1979 روسیه
  Stalker
  Dir : Andrei Tarkovsky
 • سینما و دوبله - قسمت هشتم
 • تجارت سیاه
  2012 سوئد
  Hamilton: I nationens intresse
  Dir : Kathrine Windfeld
 • صدای زندگی
  1387 ایران/ کارگردان : عبدا.. باکیده
 • پرستار ممنوع
  2009 آمریکا Babysitters Beware
  Dir: Douglas Horn
 • نمایش آشپزی
 • تجارت سیاه
  2012 سوئد
  Hamilton: I nationens intresse
  Dir : Kathrine Windfeld
 • صدای زندگی
  1387 ایران/ کارگردان : عبدا.. باکیده
 • نمایش آشپزی
 • طعم زندگی
  2012 آمریکا
  A Taste of Romance
  Dir : Lee Rose
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 19
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 3
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

۹۵/۱۱/۳۰

شنبه

 • قلعه هایی در آسمان
  2014 انگلستان
  Castles in the Sky
  Dir: Gillies MacKinnon
 • استاکر
  1979 روسیه
  Stalker
  Dir : Andrei Tarkovsky
 • یک هفته با پدر بزرگ و مادر بزرگ
  2012 آمریکا
  Parental Guidance
 • سینما و دوبله - قسمت دهم
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 1
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break
 • یک هفته با پدر بزرگ و مادر بزرگ
  2012 آمریکا
  Parental Guidance
 • بازداشتگاه شماره 17
  1953 آمریکا
  Stalag 17
  Dir: Billy Wilder
 • سینما و دوبله - قسمت دهم
 • پمپی
  2014 کانادا
  Pompeii
  Dir: Paul W.S. Anderson
 • تا آمدن احمد
  1393 ایران/ کارگردان : صادق صادق دقیقی
 • یک هفته با پدر بزرگ و مادر بزرگ
  2012 آمریکا
  Parental Guidance
 • نمایش آشپزی
 • پمپی
  2014 کانادا
  Pompeii
  Dir: Paul W.S. Anderson
 • تا آمدن احمد
  1393 ایران/ کارگردان : صادق صادق دقیقی
 • نمایش آشپزی
 • پرستار ممنوع
  2009 آمریکا Babysitters Beware
  Dir: Douglas Horn
 • ساعتی با آلفرد هیچکاک - 18
 • فرار از زندان،فصل چهارم - قسمت 2
  2005-2009 آمریکا
  Prison Break

ساعات پخش

 • 00:00
 • 02:00
 • 03:30
 • 05:00
 • 06:00
 • 07:00
 • 08:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00