۹۹/۱۲/۱۵

جمعه

 • هری کثیف
  آمریکا 1971
  Dirty Harry
  Dir:Don Siege
 • غول پول
  2016 آمریکا
  Money Monster
 • مرد خانواده
  2000 آمریکا
  The Family Man
  Dir:Brett Ratner
 • زندگی پر ماجرا
  آمریکا 1956
  Bigger Than Life
  Dir: Nicholas Ray
 • غول پول
  2016 آمریکا
  Money Monster
 • جزیره
  2005 آمریکا
  The Island
  Dir:Michael Bay
 • سفرهای گالیور
  2010 آمریکا
  Gulliver's Travels
 • اخلاقتو خوب کن
  1389 ایران
  سيدمسعود اطيابی
 • مادرم و دیوانگان خانواده
  2015 مجارستان
  Mom and Other Loonies in the Family
 • زنده باد
  2014 هند
  Jai Ho
  Dir:Sohail Khan
 • دختر
  1394 ایران
  رضا میرکریمی
 • گزارش پلیکان
  1993 آمریکا
  The Pelican Brief
 • فانوس بانان
  2018 انگلستان
  the vanishing
 

۹۹/۱۲/۱۴

پنجشنبه

 • زندگی پر ماجرا
  آمریکا 1956
  Bigger Than Life
  Dir: Nicholas Ray
 • مکزیکی
  2001 آمریکا
  The Mexican
  Dir:Gore Verbinski
 • پدران و دختران
  2015 ایتالیا
  Fathers & Daughters
 • نمک حلال
  1982 هند
  Namak Halaal
  Dir:Prakash Mehra
 • مکزیکی
  2001 آمریکا
  The Mexican
  Dir:Gore Verbinski
 • در دل جنگل
  2014 کانادا
  Backcountry
 • پدران و دختران
  2015 ایتالیا
  Fathers & Daughters
 • راز خانه بهجت
  1393 ایرن
  محسن ربیعی
 • درس هایی از یک رویا
  2011 آلمان
  Lessons of a Dream
  Dir:Sebastian Grobler
 • عبور
  2015 چین
  The Crossing 2
 • مرد خانواده
  2000 آمریکا
  The Family Man
  Dir:Brett Ratner
 • غول پول
  2016 آمریکا
  Money Monster
 • جزیره
  2005 آمریکا
  The Island
  Dir:Michael Bay

۹۹/۱۲/۱۳

چهارشنبه

 • نمک حلال
  1982 هند
  Namak Halaal
  Dir:Prakash Mehra
 • نامادری
  1998 آمریکا
  Stepmom
  Dir:Chris Columbus
 • بگذار زندگی کنم
  1365 ایران
  شاپور قريب
 • جیب بر خیابان جنوبی
  آمریکا 1953
  Pickup on South Street
  باد در باتلاق
  1958 آمریکا
  Wind Across the Everglades
  Dir: Nicholas Ray
 • نامادری
  1998 آمریکا
  Stepmom
  Dir:Chris Columbus
 • داک وست
  2009 ایتالیا
  Doc West
  Dir:Terence Hill
 • بگذار زندگی کنم
  1365 ایران
  شاپور قريب
 • جهیزیه پر ماجرا
  1393 ایران
  مسعود عسگری
 • جیب بر خیابان جنوبی
  آمریکا 1953
  Pickup on South Street
  باد در باتلاق
  1958 آمریکا
  Wind Across the Everglades
  Dir: Nicholas Ray
 • داک وست
  2009 ایتالیا
  Doc West
  Dir:Terence Hill
 • پدران و دختران
  2015 ایتالیا
  Fathers & Daughters
 • مکزیکی
  2001 آمریکا
  The Mexican
  Dir:Gore Verbinski
 • در دل جنگل
  2014 کانادا
  Backcountry

۹۹/۱۲/۱۱

دوشنبه

 • قهرمانان
  1984 انگلستان
  Champions
  Dir:John Irvin
 • لری کراون
  2011 آمریکا
  Larry Crowne
 • هایدی
  2015 آلمان
  Heidi
 • دست ها روی شهر
  ایتالیا 1963
  Hands Over the City
  Dir: Francesco Rosi
 • لری کراون
  2011 آمریکا
  Larry Crowne
 • لیلا
  1375 ایران
  داريوش مهرجويي
 • هایدی
  2015 آلمان
  Heidi
 • خاطرات روزانه من
  1390 ایران
  هاشم علیایی مقدم
 • دست ها روی شهر
  ایتالیا 1963
  Hands Over the City
  Dir: Francesco Rosi
 • لیلا
  1375 ایران
  داريوش مهرجويي
 • تنها در خانه 1
  1990 آمریکا
  Home Alone 1
  Dir:Chris Columbus
 • اعجوبه
  2017 آمریکا
  Wonder
  Dir:Stephen Chbosky
 • گول ظاهر را مخور
  2015 هند
  Drishyam

۹۹/۱۲/۱۰

یکشنبه

 • دست ها روی شهر
  ایتالیا 1963
  Hands Over the City
  Dir: Francesco Rosi
 • دورویی
  2009 آمریکا
  Duplicity
  Dir:Tony Gilroy
 • پدر آن دیگری
  1393 ایران
  یدا.. صمدی
 • کوایدان
  1964 ژاپن
  Kwaidan
  Dir:Masaki Kobayashi
 • دورویی
  2009 آمریکا
  Duplicity
  Dir:Tony Gilroy
 • ارباب جنگ
  2017 چین
  God of War
 • پدر آن دیگری
  1393 ایران
  یدا.. صمدی
 • بیگانه
  1389 ایران
  مسعود آب پرور
 • دسته ژاندارم ها
  1970 فرانسه
  The Troops on Vacation
 • ارباب جنگ
  2017 چین
  God of War
 • هایدی
  2015 آلمان
  Heidi
 • لری کراون
  2011 آمریکا
  Larry Crowne
 • لیلا
  1375 ایران
  داريوش مهرجويي

۹۹/۱۲/۹

شنبه

 • کوایدان
  1964 ژاپن
  Kwaidan
  Dir:Masaki Kobayashi
 • دست های خالی
  1385 ایران
  ابوالقاسم طالبی
 • حد عمود
  2000 آمریکا
  Vertical Limit
  Dir:Martin Campbell
 • شین
  1953 آمریکا
  Shane
  Dir:George Stevens
 • دست های خالی
  1385 ایران
  ابوالقاسم طالبی
 • لبه تیغ
  1997 آمریکا
  The Edge
  Dir:Lee Tamahori
 • حد عمود
  2000 آمریکا
  Vertical Limit
  Dir:Martin Campbell
 • قبل از غروب
  1387 ایران
  محمد جواد کاسه ساز
 • شین
  1953 آمریکا
  Shane
  Dir:George Stevens
 • لبه تیغ
  1997 آمریکا
  The Edge
  Dir:Lee Tamahori
 • پدر آن دیگری
  1393 ایران
  یدا.. صمدی
 • دورویی
  2009 آمریکا
  Duplicity
  Dir:Tony Gilroy
 • ارباب جنگ
  2017 چین
  God of War

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00