۹۸/۱۱/۱۱

جمعه

 • حرفه ای ها
  1966 آمریکا
  The Professionals
  Dir:Richard Brooks
 • حوض نقاشی
  1391 ایران
  مازیار میری
 • جزر و مد 1
  2001 ایتالیا
  Piccolo mondo antico
 • زورو
  1975 فرانسه
  Zorro
  Dir:Duccio Tessari
 • حوض نقاشی
  1391 ایران
  مازیار میری
 • مسابقه
  2016 کانادا
  Race
 • یک پلیس و نصفی
  2017 کانادا
  Cop and a Half: New Recruit
 • حالا چه شود
  1373 ایران
  محمد جعفری هرندی
 • همیشه
  1989 آمریکا
  Always
 • مسابقه
  2016 کانادا
  Race
 • جزر و مد 2
  2001 ایتالیا
  Piccolo mondo antico
 • قاعده بازی
  1386 ایران
  احمدرضا معتمدی
 • اراده قوی
  2010 آمریکا
  True Grit
  Dir:Ethan Coen
 

۹۸/۱۱/۱۰

پنجشنبه

 • زورو
  1975 فرانسه
  Zorro
  Dir:Duccio Tessari
 • میهمان داریم
  1392 ایران
  محمدمهدی عسگرپور
 • گرگ دریا2
  2009 آلمان و کانادا
  Sea Wolf
  Dir:Mike Barker
 • گرسنه
  1966 دانمارک
  Hunger
  Dir: Henning Carlsen
 • میهمان داریم
  1392 ایران
  محمدمهدی عسگرپور
 • برج تاریک
  2017 آمریکا
  The Dark Tower
 • گرگ دریا2
  2009 آلمان و کانادا
  Sea Wolf
  Dir:Mike Barker
 • سایه پدر
  1390 ایران
  بیژن شیرمرز
 • پزشک آفریقایی
  2016 فرانسه
  The African Doctor
  Dir:Julien Rambaldi
 • راه راه ، گورخر مسابقه
  2005 آمریکا
  Racing Stripes
 • جزر و مد 1
  2001 ایتالیا
  Piccolo mondo antico
 • حوض نقاشی
  1391 ایران
  مازیار میری
 • مسابقه
  2016 کانادا
  Race

۹۸/۱۱/۹

چهارشنبه

 • گرسنه
  1966 دانمارک
  Hunger
  Dir: Henning Carlsen
 • مرگ ماهی
  1393 ایران
  روح ا.. حجازی
 • گرگ دریا1
  2009 آلمان و کانادا
  Sea Wolf
  Dir:Mike Barker
 • آسمان خراش جهنمی
  1974 آمریکا
  The Towering Inferno
 • مرگ ماهی
  1393 ایران
  روح ا.. حجازی
 • خاکستری
  2011 آمریکا
  The Grey
  Dir:Joe Carnahan
 • گرگ دریا1
  2009 آلمان و کانادا
  Sea Wolf
  Dir:Mike Barker
 • دنیای بهتر
  1391 ایران
  بهروز شعیبی
 • آسمان خراش جهنمی
  1974 آمریکا
  The Towering Inferno
 • خاکستری
  2011 آمریکا
  The Grey
  Dir:Joe Carnahan
 • گرگ دریا2
  2009 آلمان و کانادا
  Sea Wolf
  Dir:Mike Barker
 • میهمان داریم
  1392 ایران
  محمدمهدی عسگرپور
 • برج تاریک
  2017 آمریکا
  The Dark Tower

۹۸/۱۱/۸

سه شنبه

 • آسمان خراش جهنمی
  1974 آمریکا
  The Towering Inferno
 • بوفالو
  1393 ایران
  كاوه سجادی حسينی
 • خواهم گریست 2
  2004 ایتالیا
  A Judge Of Honor
 • یک محکوم به مرگ گریخت
  1956 فرانسه
  A Man Escaped
  Dir: Robert Bresson
 • بوفالو
  1393 ایران
  كاوه سجادی حسينی
 • شهر
  2010 آمریکا
  The Town
 • خواهم گریست 2
  2004 ایتالیا
  A Judge Of Honor
 • به همین راحتی
  1389 ایران
  مجید حسین شیرودی
 • یک محکوم به مرگ گریخت
  1956 فرانسه
  A Man Escaped
  Dir: Robert Bresson
 • شهر
  2010 آمریکا
  The Town
 • گرگ دریا1
  2009 آلمان و کانادا
  Sea Wolf
  Dir:Mike Barker
 • مرگ ماهی
  1393 ایران
  روح ا.. حجازی
 • خاکستری
  2011 آمریکا
  The Grey
  Dir:Joe Carnahan

۹۸/۱۱/۶

یکشنبه

 • روزی که زمین از حرکت ایستاد
  1951 آمریکا
  The Day the Earth Stood Still
  Dir:Robert Wise
 • قدمگاه
  1382 ایران
  محمد مهدی عسگرپور
 • ارتباط فرانسوی 2
  1975 آمریکا
  The French Connection 2
  Dir:John Frankenheimer
 • تعقیب شمالی
  1943 آمریکا
  Northern Pursuit
  Dir:Raoul Walsh
 • قدمگاه
  1382 ایران
  محمد مهدی عسگرپور
 • 47 رونین
  2014 آمریکا
  47 Ronin
 • ارتباط فرانسوی 2
  1975 آمریکا
  The French Connection 2
  Dir:John Frankenheimer
 • گمشده
  1393 ایران
  حمید رضا لوافی
 • تعقیب شمالی
  1943 آمریکا
  Northern Pursuit
  Dir:Raoul Walsh
 • 47 رونین
  2014 آمریکا
  47 Ronin
 • خواهم گریست 1
  2004 ایتالیا
  A Judge Of Honor
 • طلا و مس
  1387 ایران
  همايون اسعديان
 • در اعماق اقیانوس
  1999 انگلستان
  The Deep End of the Ocean

۹۸/۱۱/۵

شنبه

 • تعقیب شمالی
  1943 آمریکا
  Northern Pursuit
  Dir:Raoul Walsh
 • مرد خانواده
  2000 آمریکا
  The Family Man
  Dir:Brett Ratner
 • ارتباط فرانسوی 1
  1971 آمریکا
  The French Connection
  Dir:William Friedkin
 • ساعت اسلحه
  1967 آمریکا
  Hour of the Gun
  Dir:John Sturges
 • مرد خانواده
  2000 آمریکا
  The Family Man
  Dir:Brett Ratner
 • محافظ
  2012آلمان
  schutzengel
 • ارتباط فرانسوی 1
  1971 آمریکا
  The French Connection
  Dir:William Friedkin
 • دختری به نام ایران
  1394 ایران
  علی کرامتی
 • ساعت اسلحه
  1967 آمریکا
  Hour of the Gun
  Dir:John Sturges
 • محافظ
  2012آلمان
  schutzengel
 • ارتباط فرانسوی 2
  1975 آمریکا
  The French Connection 2
  Dir:John Frankenheimer
 • قدمگاه
  1382 ایران
  محمد مهدی عسگرپور
 • 47 رونین
  2014 آمریکا
  47 Ronin

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00