۹۸/۷/۲۶

جمعه

 • الیور تویست
  1948 انگلستان
  Oliver Twist
  Dir:David Lean
 • مخمصه
  1995 آمریکا
  Heat
 • در اعماق دریا 1
  2010 انگلستان
  The Deep
 • اتاق سبز
  1978 فرانسه
  The Green Room
  Dir:François Truffaut
 • مخمصه
  1995 آمریکا
  Heat
 • بازماندگان 1898
  فیلیپین 2016 اسپانیا
  1898. Los últimos de Filipinas
 • ناپدید شده
  2016 کره جنوبی
  Vanishing Time: A Boy Who Returned
 • مردی شبیه باران
  1375 ایران
  سعيد سهيلی
 • غوطه ور
  2015 انگلستان
  Pressure
 • محموله سری
  2018 آمریکا
  Beast of Burden
 • در اعماق دریا 2
  2010 انگلستان
  The Deep
 • امتیاز
  2001 آمریکا
  The Score
  Dir:Frank Oz
 • لبه تیغ
  1997 آمریکا
  The Edge
  Dir:Lee Tamahori
 

۹۸/۷/۲۵

پنجشنبه

 • اتاق سبز
  1978 فرانسه
  The Green Room
  Dir:François Truffaut
 • استاد دروغ
  2017 آمریکا
  The Wizard of Lies
 • بازگشت به رودخانه برفی
  1988 استرالیا
  Return to Snowy River
  Dir:Geoff Burrowes
 • بازداشتگاه شماره 17
  1953 آمریکا
  Stalag 17
  Dir: Billy Wilder
 • استاد دروغ
  2017 آمریکا
  The Wizard of Lies
 • مقام چهارم
  2015 کره جنوبی
  Fourth Place
 • بازگشت به رودخانه برفی
  1988 استرالیا
  Return to Snowy River
  Dir:Geoff Burrowes
 • ترانه آتش
  1397 ایران
  روح ا.. سهرابی
 • خورشید
  2018 انگلستان
  Solis
 • انتخاب اَدل
  2011 فرانسه
  Adèle's Choice
 • در اعماق دریا 1
  2010 انگلستان
  The Deep
 • مخمصه
  1995 آمریکا
  Heat
 • بازماندگان 1898
  فیلیپین 2016 اسپانیا
  1898. Los últimos de Filipinas

۹۸/۷/۲۴

چهارشنبه

 • بازداشتگاه شماره 17
  1953 آمریکا
  Stalag 17
  Dir: Billy Wilder
 • همه خوب هستند
  2009 آمریکا
  Everybody's Fine
  Dir:Kirk Jones
 • مردی از رودخانه برفی
  استرالیا 1982
  The Man from Snowy River
  Dir:George Miller
 • جنگل تخته سیاه
  آمریکا 1955
  Blackboard Jungle
  Dir: Richard Brooks
 • همه خوب هستند
  2009 آمریکا
  Everybody's Fine
  Dir:Kirk Jones
 • زوج خنده دار
  1998 آمریکا
  The Odd Couple II
  Dir:Howard Deutch
 • مردی از رودخانه برفی
  استرالیا 1982
  The Man from Snowy River
  Dir:George Miller
 • شوخی ممنوع
  1388 ایران
  سپند امیر سلیمانی
 • معجزه گر
  1962 آمریکا
  The Miracle Worker
  Dir:Arthur Penn
 • زوج خنده دار
  1998 آمریکا
  The Odd Couple II
  Dir:Howard Deutch
 • بازگشت به رودخانه برفی
  1988 استرالیا
  Return to Snowy River
  Dir:Geoff Burrowes
 • استاد دروغ
  2017 آمریکا
  The Wizard of Lies
 • دیگران
  2001 آمریکا
  The Others
  Dir:Alejandro Amenabar

۹۸/۷/۲۳

سه شنبه

 • جنگل تخته سیاه
  آمریکا 1955
  Blackboard Jungle
  Dir: Richard Brooks
 • کارآموز
  آمریکا 2015
  The Intern
  Dir: Nancy Meyers
 • جزیره گنج2
  2012 ایرلند
  Treasure Island
  Dir:Steve Barron
 • معجزه گر
  1962 آمریکا
  The Miracle Worker
  Dir:Arthur Penn
 • کارآموز
  آمریکا 2015
  The Intern
  Dir: Nancy Meyers
 • حسابدار
  2016 آمریکا
  The Accountant
 • جزیره گنج2
  2012 ایرلند
  Treasure Island
  Dir:Steve Barron
 • محبوبه
  1389 ایران
  وحید نیکخواه آزاد
 • معجزه گر
  1962 آمریکا
  The Miracle Worker
  Dir:Arthur Penn
 • حسابدار
  2016 آمریکا
  The Accountant
 • مردی از رودخانه برفی
  استرالیا 1982
  The Man from Snowy River
  Dir:George Miller
 • همه خوب هستند
  2009 آمریکا
  Everybody's Fine
  Dir:Kirk Jones
 • زوج خنده دار
  1998 آمریکا
  The Odd Couple II
  Dir:Howard Deutch

۹۸/۷/۲۱

یکشنبه

 • تشییع جنازه در برلین
  1966 انگلستان
  Funeral in Berlin
  dir:Guy Hamilton
 • رونین
  فرانسه 1998
  RONIN
  dir:John Frankenheimer
 • پسران بد2
  2003 آمریکا
  Bad Boys II
  Dir:Michael Bay
 • شیطان صفتان
  1955 فرانسه
  Diabolique
  Dir:Henri-Georges Clouzot
 • رونین
  فرانسه 1998
  RONIN
  dir:John Frankenheimer
 • تانک ها نبرد مخوف
  2018 روسیه
  Tankers
 • پسران بد2
  2003 آمریکا
  Bad Boys II
  Dir:Michael Bay
 • هم سایه ها
  1391 ایران
  امیر حسین جهددوست
 • شیطان صفتان
  1955 فرانسه
  Diabolique
  Dir:Henri-Georges Clouzot
 • تانک ها نبرد مخوف
  2018 روسیه
  Tankers
 • جزیره گنج1
  2012 ایرلند
  Treasure Island
  Dir:Steve Barron
 • وقت نمایش
  2002 آمریکا
  Showtime
  Dir:Tom Dey
 • دختر
  1394 ایران
  رضا میرکریمی

۹۸/۷/۲۰

شنبه

 • شیطان صفتان
  1955 فرانسه
  Diabolique
  Dir:Henri-Georges Clouzot
 • مسیر همیشگی
  2018 فرانسه
  The Commuter
 • پسران بد1
  1995 آمریکا
  Bad Boys
  Dir:Michael Bay
 • سه ثانیه به جهنم
  1975 انگلستان
  Ransom
 • مسیر همیشگی
  2018 فرانسه
  The Commuter
 • فولاد خونین
  2017 چین
  Bleeding Steel
 • پسران بد1
  1995 آمریکا
  Bad Boys
  Dir:Michael Bay
 • یک نفر از میان ما
  1394 ایران
  حمید عبدالهی نجف آبادی
 • سه ثانیه به جهنم
  1975 انگلستان
  Ransom
 • فولاد خونین
  2017 چین
  Bleeding Steel
 • پسران بد2
  2003 آمریکا
  Bad Boys II
  Dir:Michael Bay
 • رونین
  فرانسه 1998
  RONIN
  dir:John Frankenheimer
 • تانک ها نبرد مخوف
  2018 روسیه
  Tankers

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00