۹۸/۹/۱۴

پنجشنبه

 • ریو براوو
  1959 آمریکا
  Rio Bravo
  Dir:Howard Hawks
 • مثل یک ستاره زندگی کن
  2017 آمریکا
  Going in Style
 • پلنگ صورتی 1
  2006 آمریکا
  The Pink Panther
  Dir:Shawn Levy
 • داربی اوگیل و آدم کوچولوها
  1959 آمریکا
  Darby O'Gill and the Little People
  Dir:Robert Stevenson
 • مثل یک ستاره زندگی کن
  2017 آمریکا
  Going in Style
 • خوب بد جلف
  1394 ایران
  پيمان قاسم خانی
 • پلنگ صورتی 1
  2006 آمریکا
  The Pink Panther
  Dir:Shawn Levy
 • میهمان بابا
  1388 ایران
  جواد مزدآبادی
 • بابای خوب
  1999 آمریکا
  Big Daddy
  Dir:Dennis Dugan
 • شروع تازه
  2018 آمریکا
  Shifting Gears
 • پلنگ صورتی 2
  2009 آمریکا
  The Pink Panther 2
  Dir:Harald Zwart
 • گروه ادیسون
  2005 ایتالیا
  Edison
  Dir:David J Burke
 • بازیکن پینگ پنگ
  2007 آمریکا
  Ping Pong Playa

۹۸/۹/۱۳

چهارشنبه

 • داربی اوگیل و آدم کوچولوها
  1959 آمریکا
  Darby O'Gill and the Little People
  Dir:Robert Stevenson
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood
 • مارکوپولو 2
  2007 آمریکا
  Marco Polo
 • چارلی واریک
  1973 آمریکا
  Charley Varrick
  Dir:Don Siegel
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood
 • شتاب
  آمریکا 2015
  Momentum
  Dir: Stephen Campanelli
 • مارکوپولو 2
  2007 آمریکا
  Marco Polo
 • بیگانه
  1389 ایران
  مسعود آب پرور
 • چارلی واریک
  1973 آمریکا
  Charley Varrick
  Dir:Don Siegel
 • شتاب
  آمریکا 2015
  Momentum
  Dir: Stephen Campanelli
 • پلنگ صورتی 1
  2006 آمریکا
  The Pink Panther
  Dir:Shawn Levy
 • مثل یک ستاره زندگی کن
  2017 آمریکا
  Going in Style
 • خوب بد جلف
  1394 ایران
  پيمان قاسم خانی

۹۸/۹/۱۲

سه شنبه

 • چارلی واریک
  1973 آمریکا
  Charley Varrick
  Dir:Don Siegel
 • وقتی عنکبوت می آید
  2001 آمریکا
  Along Came a Spider
  Dir:Lee Tamahori
 • مارکوپولو 1
  2007 آمریکا
  Marco Polo
 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • وقتی عنکبوت می آید
  2001 آمریکا
  Along Came a Spider
  Dir:Lee Tamahori
 • شناسایی قاتل
  2018 آمریکا
  The Assassin's Code
 • مارکوپولو 1
  2007 آمریکا
  Marco Polo
 • با من مهربان باش
  1388 ایران
  یاشار سربلند
 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • رادیو
  2003 آمریکا
  Radio
 • مارکوپولو 2
  2007 آمریکا
  Marco Polo
 • تسلیم ناپذیر
  2009 آمریکا
  Invictus
  Dir:Clint Eastwood
 • شتاب
  آمریکا 2015
  Momentum
  Dir: Stephen Campanelli

۹۸/۹/۱۱

دوشنبه

 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • قرارداد
  2006 آلمان و آمریکا
  The Contract
  Dir:Bruce Beresford
 • ویکی در سفر بزرگ
  2011 آلمان
  Wickie en de schat van de goden
  Dir: Christian Ditter
 • دکتر دولیتل
  1967 آمریکا
  Doctor Dolittle
  Dir:Richard Fleischer
 • قرارداد
  2006 آلمان و آمریکا
  The Contract
  Dir:Bruce Beresford
 • بخشش
  2018 ایتالیا
  Forgive Us Our Debts
 • ویکی در سفر بزرگ
  2011 آلمان
  Wickie en de schat van de goden
  Dir: Christian Ditter
 • راه بی پایان
  1390 ایران
  جواد ارشاد
 • دکتر دولیتل
  1967 آمریکا
  Doctor Dolittle
  Dir:Richard Fleischer
 • بخشش
  2018 ایتالیا
  Forgive Us Our Debts
 • مارکوپولو 1
  2007 آمریکا
  Marco Polo
 • وقتی عنکبوت می آید
  2001 آمریکا
  Along Came a Spider
  Dir:Lee Tamahori
 • شناسایی قاتل
  2018 آمریکا
  The Assassin's Code

۹۸/۹/۱۰

یکشنبه

 • دکتر دولیتل
  1967 آمریکا
  Doctor Dolittle
  Dir:Richard Fleischer
 • جنایات بزرگ
  2002 آمریکا
  High Crimes
 • ویکی و مردان پر زور
  2009 آلمان
  Vicky the Viking
  Dir:Michael Herbig
 • دره من چه سر سبز بود
  1941 آمریکا
  How Green Was My Valley
  Dir:John Ford
 • جنایات بزرگ
  2002 آمریکا
  High Crimes
 • صخره
  1996 آمریکا
  The Rock
 • ویکی و مردان پر زور
  2009 آلمان
  Vicky the Viking
  Dir:Michael Herbig
 • صندلی چهار ساله
  1392 ایران
  محسن توکلی
 • دره من چه سر سبز بود
  1941 آمریکا
  How Green Was My Valley
  Dir:John Ford
 • صخره
  1996 آمریکا
  The Rock
 • ویکی در سفر بزرگ
  2011 آلمان
  Wickie en de schat van de goden
  Dir: Christian Ditter
 • قرارداد
  2006 آلمان و آمریکا
  The Contract
  Dir:Bruce Beresford
 • بخشش
  2018 ایتالیا
  Forgive Us Our Debts

۹۸/۹/۹

شنبه

 • دره من چه سر سبز بود
  1941 آمریکا
  How Green Was My Valley
  Dir:John Ford
 • اخراجی ها 1
  1385 ایران
  مسعود ده نمکی
 • جنون رقابت
  2016 نروژ
  Børning 2
 • هفت سوار دلاور
  آمریکا 1972
  The Magnificent Seven Ride
  Dir: George McCowan
 • اخراجی ها 1
  1385 ایران
  مسعود ده نمکی
 • فراری
  1993 آمریکا
  The Fugitive
  Dir:Andrew Davis
 • جنون رقابت
  2016 نروژ
  Børning 2
 • قدم زدن در بهشت
  1391 ایران
  علی بهادر
 • هفت سوار دلاور
  آمریکا 1972
  The Magnificent Seven Ride
  Dir: George McCowan
 • فراری
  1993 آمریکا
  The Fugitive
  Dir:Andrew Davis
 • ویکی و مردان پر زور
  2009 آلمان
  Vicky the Viking
  Dir:Michael Herbig
 • جنایات بزرگ
  2002 آمریکا
  High Crimes
 • صخره
  1996 آمریکا
  The Rock

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00