۹۷/۹/۳۰

جمعه

 • بخاطر یک مشت دلار
  1964 ایتالیا
  A Fistful of Dollars
  Dir:Sergio Leone
 • ضیافت بابت
  1987 دانمارک
  Babette's Feast
 • هفت
  1995 انگلستان
  Se7en
  Dir:David Fincher
 • رفیق بد
  1386 ایران
  عباس احمدی مطلق
 • نفس دوباره
  1966 فرانسه
  Le Deuxieme Souffle
  Dir:Jean-Pierre Melville
 • ضیافت بابت
  1987 دانمارک
  Babette's Feast
 • زندگی به روایت نینو
  هلند 2014
  Life According to Nino
  Dir: Simone van Dusseldorp
 • سر به مهر
  1391 ایران
  هادي مقدم دوست
 • مزرعه فمیا
  1997 آمریکا
  True Women
  Dir:Karen Arthur
 • درهم و برهم
  1979 هند
  Gol Maal
 • کارتل
  2014 دانمارک
  The Cartel
 • بنجامین باتن
  2008 آمریکا
  The Curious Case of Benjamin Button
 • شهر گمشده زد
  2016 آمریکا
  The Lost City of Z
 

۹۷/۹/۲۹

پنجشنبه

 • نفس دوباره
  1966 فرانسه
  Le Deuxieme Souffle
  Dir:Jean-Pierre Melville
 • دینا در ماجراجویی دونارک
  2015 دانمارک
  The Shamer's Daughter
 • ماشین جنگ
  2017 آمریکا
  War Machine
 • دهکده
  2004 آمریکا
  The Village
  Dir: M. Night Shyamalan
 • روز بد در صخره سیاه
  1955 آمریکا
  Bad Day at Black Rock
  Dir:John Sturges
 • دینا در ماجراجویی دونارک
  2015 دانمارک
  The Shamer's Daughter
 • ماشین جنگ
  2017 آمریکا
  War Machine
 • یلدای مینا
  ایران
  اسرافیل علمداری
 • آدم کوچولوها
  1997 انگلستان
  The Borrowers
 • فراتر از فریب
  2016 آمریکا
  Misconduct
 • ضیافت بابت
  1987 دانمارک
  Babette's Feast
 • هفت
  1995 انگلستان
  Se7en
  Dir:David Fincher
 • رفیق بد
  1386 ایران
  عباس احمدی مطلق

۹۷/۹/۲۸

چهارشنبه

 • روز بد در صخره سیاه
  1955 آمریکا
  Bad Day at Black Rock
  Dir:John Sturges
 • روشنایی های لرزان
  2000 دانمارک
  Flickering Lights
 • جسی جیمز
  2007 آمریکا
  The Assassination of Jesse
  James by the Coward Robert Ford
 • بابای خوب
  1999 آمریکا
  Big Daddy
  Dir:Dennis Dugan
 • التهاب
  1949 آمریکا
  White Heat
  Dir:Raoul Walsh
 • روشنایی های لرزان
  2000 دانمارک
  Flickering Lights
 • جسی جیمز
  2007 آمریکا
  The Assassination of Jesse
  James by the Coward Robert Ford
 • خط مقدم
  1397 ایران
  بهرام صادقی مزیدی
 • التهاب
  1949 آمریکا
  White Heat
  Dir:Raoul Walsh
 • بابای خوب
  1999 آمریکا
  Big Daddy
  Dir:Dennis Dugan
 • دینا در ماجراجویی دونارک
  2015 دانمارک
  The Shamer's Daughter
 • ماشین جنگ
  2017 آمریکا
  War Machine
 • دهکده
  2004 آمریکا
  The Village
  Dir: M. Night Shyamalan

۹۷/۹/۲۷

سه شنبه

 • التهاب
  1949 آمریکا
  White Heat
  Dir:Raoul Walsh
 • دو برادر
  2010 دانمارک
  Submarino
  Dir:Thomas Vinterberg
 • شیطان درون
  1997 آمریکا و ایرلند
  The Devil's Own
  Dir:Alan J Pakula
 • بی نظمی
  2005 کانادا و آمریکا
  Chaos
  Dir:Tony Giglio
 • حفره
  1960 فرانسه
  The Hole
  Dir:Jacques Becker
 • دو برادر
  2010 دانمارک
  Submarino
  Dir:Thomas Vinterberg
 • شیطان درون
  1997 آمریکا و ایرلند
  The Devil's Own
  Dir:Alan J Pakula
 • قربانی
  ایران
  آزاده قچاق
 • حفره
  1960 فرانسه
  The Hole
  Dir:Jacques Becker
 • بی نظمی
  2005 کانادا و آمریکا
  Chaos
  Dir:Tony Giglio
 • روشنایی های لرزان
  2000 دانمارک
  Flickering Lights
 • جسی جیمز
  2007 آمریکا
  The Assassination of Jesse
  James by the Coward Robert Ford
 • بابای خوب
  1999 آمریکا
  Big Daddy
  Dir:Dennis Dugan

۹۷/۹/۲۵

یکشنبه

 • آرزوهای بزرگ
  1946 انگلستان
  Great Expectations
  Dir:David Lean
 • شعله و لیمو
  2008 دانمارک
  Flame and Citron
  Dir:Ole Christian Madsen
 • بازی پول
  2011 آمریکا
  Moneyball
  Dir:Bennett Miller
 • پسر اژدها سوار
  2006 آمریکا
  Eragon
  Dir:Stefen Fangmeier
 • آپالوزا
  1966 آمریکا
  The Appaloosa
  Dir:Sidney J. Furie
 • شعله و لیمو
  2008 دانمارک
  Flame and Citron
  Dir:Ole Christian Madsen
 • بازی پول
  2011 آمریکا
  Moneyball
  Dir:Bennett Miller
 • هم سایه ها
  1391 ایران
  امیر حسین جهددوست
 • آپالوزا
  1966 آمریکا
  The Appaloosa
  Dir:Sidney J. Furie
 • پسر اژدها سوار
  2006 آمریکا
  Eragon
  Dir:Stefen Fangmeier
 • پس از جشن عروسی
  2006 دانمارک
  After the Wedding
  Dir:Susanne Bier
 • قاپ زنی
  2000 انگلستان
  Snatch
 • خیلی دور خیلی نزدیک
  1383 ایران
  رضا ميركريمی

۹۷/۹/۲۴

شنبه

 • آپالوزا
  1966 آمریکا
  The Appaloosa
  Dir:Sidney J. Furie
 • مینوس
  2001 هلند
  Miss Minoes
 • سرب
  1367 ایران
  مسعود کیمیایی
 • هکر
  2016 آمریکا
  Hacker
 • مارنی
  1964 آمریکا
  Marnie
  Dir:Alfred Hitchcock
 • مینوس
  2001 هلند
  Miss Minoes
 • سرب
  1367 ایران
  مسعود کیمیایی
 • بلوگا
  1394 ایران
  مهدی جعفری
 • مارنی
  1964 آمریکا
  Marnie
  Dir:Alfred Hitchcock
 • هکر
  2016 آمریکا
  Hacker
 • شعله و لیمو
  2008 دانمارک
  Flame and Citron
  Dir:Ole Christian Madsen
 • بازی پول
  2011 آمریکا
  Moneyball
  Dir:Bennett Miller
 • پسر اژدها سوار
  2006 آمریکا
  Eragon
  Dir:Stefen Fangmeier

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00