۰۰/۱۱/۱

جمعه

 • متخصص
  1972 آمریکا
  The Mechanic
 • گنگستر آمریکایی
  2007 آمریکا
  American Gangster
 • دوبار زندگی کن
  2019 اسپانیا
  Live Twice, Love Once
 • استادی با پنجه های شکسته
  1973 هنگ کنگ
  Master with Cracked Fingers
  Dir:Mu Chu
 • گنگستر آمریکایی
  2007 آمریکا
  American Gangster
 • کلاشنیکف
  2020 روسیه
  Kalashnikov
 • دوبار زندگی کن
  2019 اسپانیا
  Live Twice, Love Once
 • کیش و مات
  1387 ایران
  جمشيد حيدری
 • مهلت تمام
  2018 آمریکا
  Running Out Of Time
 • سلحشور
  2018 هند
  Soorma
 • قهوه
  2012 کره جنوبی
  Russian Coffee
  Dir:Youn-hyun Chang
 • شهر ویران
  2013 آمریکا
  Broken City
  Dir:Allen Hughes
 • رودخانه خونین
  2018 آمریکا
  River Runs Red
 

۰۰/۱۰/۳۰

پنجشنبه

 • استادی با پنجه های شکسته
  1973 هنگ کنگ
  Master with Cracked Fingers
  Dir:Mu Chu
 • قطار 3:10 به یوما
  2007 آمریکا
  I 3:10 to Yuma
  Dir:James Mangold
 • سارق بانک
  2017 هند
  Bank Chor
 • مجارها
  1978 مجارستان
  Hungarians
 • قطار 3:10 به یوما
  2007 آمریکا
  I 3:10 to Yuma
  Dir:James Mangold
 • سرقت از موزه
  2009 آمریکا
  The Maiden Heist
  Dir:Peter Hewitt
 • سارق بانک
  2017 هند
  Bank Chor
 • مرتضی
  1398 ایران
  محمد حمزه ای
 • قبل و بعد
  1996 آمریکا
  Before and After
  Dir:Barbet Schroeder
 • شهرت اسب ها
  2013 اتریش
  Der Ruf der Pferde
 • دوبار زندگی کن
  2019 اسپانیا
  Live Twice, Love Once
 • گنگستر آمریکایی
  2007 آمریکا
  American Gangster
 • کلاشنیکف
  2020 روسیه
  Kalashnikov

۰۰/۱۰/۲۸

سه شنبه

 • یوجیمبو
  1961 ژاپن
  Yojimbo
  Dir:Akira Kurosawa
 • وضعیت بازی
  2009 آمریکا
  State of Play
 • تعویض
  2011 فرانسه
  Switch
  Dir:Frédéric Schoendoerffer
 • ام
  1931 آمریکا
  M
  Dir:Fritz Lang
 • وضعیت بازی
  2009 آمریکا
  State of Play
 • معکوس
  ایران 1396
  پولاد کیمیایی
 • تعویض
  2011 فرانسه
  Switch
  Dir:Frédéric Schoendoerffer
 • در میان امواج
  1396 ایران
  هادی شریعتی
 • ام
  1931 آمریکا
  M
  Dir:Fritz Lang
 • معکوس
  ایران 1396
  پولاد کیمیایی
 • ضربه مغزی
  2015 آمریکا
  Concussion
 • افشاگر
  1999 آمریکا
  The Insider
 • افسانه
  2005 هنگ کنگ
  The Myth
  Dir:Stanley Tong

۰۰/۱۰/۲۷

دوشنبه

 • ام
  1931 آمریکا
  M
  Dir:Fritz Lang
 • یک ذهن زیبا
  2001 آمریکا
  A Beautiful Mind
  Dir:Ron Howard
 • یک مایل در چهار دقیقه
  2014 آمریکا
  4 Minute Mile
 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • یک ذهن زیبا
  2001 آمریکا
  A Beautiful Mind
  Dir:Ron Howard
 • مذاکره
  2018 کره جنوبی
  The Negotiation
 • یک مایل در چهار دقیقه
  2014 آمریکا
  4 Minute Mile
 • دویدن در مه
  1394 ایران
  سید محسن میر حسینی
 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • مذاکره
  2018 کره جنوبی
  The Negotiation
 • تعویض
  2011 فرانسه
  Switch
  Dir:Frédéric Schoendoerffer
 • وضعیت بازی
  2009 آمریکا
  State of Play
 • معکوس
  ایران 1396
  پولاد کیمیایی

۰۰/۱۰/۲۶

یکشنبه

 • پول
  1983 فرانسه
  Money
  Dir:Robert Bresson
 • استاد و فرمانده
  2003 آمریکا
  Master and Commander: The Far Side of the World
  Dir:Peter Weir
 • باران
  1379 ایران
  مجيد مجيدی
 • عقرب
  آمریکا 1973
  Scorpio
  Dir: Michael Winner
 • استاد و فرمانده
  2003 آمریکا
  Master and Commander: The Far Side of the World
  Dir:Peter Weir
 • فراتر از قانون
  2017 بلژیک
  Tueurs
 • باران
  1379 ایران
  مجيد مجيدی
 • خداحافظ رفیق
  1382 ایران
  بهزاد بهزادپور
 • عقرب
  آمریکا 1973
  Scorpio
  Dir: Michael Winner
 • فراتر از قانون
  2017 بلژیک
  Tueurs
 • یک مایل در چهار دقیقه
  2014 آمریکا
  4 Minute Mile
 • یک ذهن زیبا
  2001 آمریکا
  A Beautiful Mind
  Dir:Ron Howard
 • مذاکره
  2018 کره جنوبی
  The Negotiation

۰۰/۱۰/۲۵

شنبه

 • عقرب
  آمریکا 1973
  Scorpio
  Dir: Michael Winner
 • تاکسی
  1998 فرانسه
  Taxi
  Dir:Gérard Pirès
 • ردگیری
  2018 آمریکا
  Backtrace
 • حکومت نظامی
  1972 فرانسه ،ایتالیا ، آلمان
  State of Siege
 • نخ و سوزن
  2018 هند
  Sui Dhaaga: Made in India
 • بارون سرخ
  2008 آلمان
  The Red Baron
  Dir:Nikolai Müllerschön
 • ردگیری
  2018 آمریکا
  Backtrace
 • زنده باد میهن
  1387 ایران
  محمد علی اسحاقی
 • حکومت نظامی
  1972 فرانسه ،ایتالیا ، آلمان
  State of Siege
 • بارون سرخ
  2008 آلمان
  The Red Baron
  Dir:Nikolai Müllerschön
 • باران
  1379 ایران
  مجيد مجيدی
 • استاد و فرمانده
  2003 آمریکا
  Master and Commander: The Far Side of the World
  Dir:Peter Weir
 • فراتر از قانون
  2017 بلژیک
  Tueurs

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00