۹۷/۱۲/۳

جمعه

 • هری کثیف
  آمریکا 1971
  Dirty Harry
  Dir:Don Siege
 • هفت دلاور
  1960 آمریکا
  The Magnificent Seven
  Dir: John Sturges
 • زندگی مک کوی
  1993 آمریکا
  The Real McCoy
  Dir:Russell Mulcahy
 • لیلی با من است
  1374 ایران
  كمال تبريزی
 • زورو
  1975 فرانسه
  Zorro
  Dir:Duccio Tessari
 • هفت دلاور
  1960 آمریکا
  The Magnificent Seven
  Dir: John Sturges
 • طعم زندگی
  2012 آمریکا
  A Taste of Romance
  Dir:Lee Rose
 • آدم برفی
  1373 ایران
  داوود میر باقری
 • هیمالیا
  2015 کره جنوبی
  The Himalayas
 • زبان مادری
  2012 هند
  English Vinglish
  Dir:Gauri Shinde
 • موبایل
  2004 آمریکا
  Celluarl
 • روز بازگشت
  آمریکا 2008
  Columbus Day
  Dir:Charles Burmeister
 • شهر
  2010 آمریکا
  The Town
 

۹۷/۱۲/۲

پنجشنبه

 • زورو
  1975 فرانسه
  Zorro
  Dir:Duccio Tessari
 • هفت سامورایی
  1954 ژاپن
  Seven Samurai
  Dir: Akira Kurosawa
 • دورگه
  آمریکا 1992
  Thunderheart
  Dir:Michael Apted
 • پیشگویی های مرد شاپرکی
  2002 آمریکا
  The Mothman Prophecies
 • مرد عوضی
  1956 آمریکا
  The Wrong Man
  Dir:Alfred Hitchcock
 • هفت سامورایی
  1954 ژاپن
  Seven Samurai
  Dir: Akira Kurosawa
 • دورگه
  آمریکا 1992
  Thunderheart
  Dir:Michael Apted
 • تایماز موتوری
  1389 ایران
  فرشاد ارج
 • پزشک اورژانس
  2011 ژاپن
  In His Chart
 • کیوی پرنده
  2012 نیوزلند
  Derby Dogs
  Dir:Tony Simpson
 • هفت دلاور
  1960 آمریکا
  The Magnificent Seven
  Dir: John Sturges
 • زندگی مک کوی
  1993 آمریکا
  The Real McCoy
  Dir:Russell Mulcahy
 • لیلی با من است
  1374 ایران
  كمال تبريزی

۹۷/۱۲/۱

چهارشنبه

 • مرد عوضی
  1956 آمریکا
  The Wrong Man
  Dir:Alfred Hitchcock
 • بازرس
  2007 آمریکا
  Sleuth
  Dir:Kenneth Branagh
 • مغز سخت افزاری
  2009 آمریکا
  Hard Wired
  Dir:Ernie Barbarash
 • شیار 143
  1392 ایران
  نرگس آبيار
 • نجات یافتگان
  1972 آمریکا
  Deliverance
  Dir:John Boorman
 • بازرس
  2007 آمریکا
  Sleuth
  Dir:Kenneth Branagh
 • مغز سخت افزاری
  2009 آمریکا
  Hard Wired
  Dir:Ernie Barbarash
 • گروگان روز بر می خیزد
  1388 ایران
  رضا درستکار
 • نجات یافتگان
  1972 آمریکا
  Deliverance
  Dir:John Boorman
 • شیار 143
  1392 ایران
  نرگس آبيار
 • هفت سامورایی
  1954 ژاپن
  Seven Samurai
  Dir: Akira Kurosawa
 • دورگه
  آمریکا 1992
  Thunderheart
  Dir:Michael Apted
 • پیشگویی های مرد شاپرکی
  2002 آمریکا
  The Mothman Prophecies

۹۷/۱۱/۳۰

سه شنبه

 • نجات یافتگان
  1972 آمریکا
  Deliverance
  Dir:John Boorman
 • کاراگاه
  1972 آمریکا
  Sleuth
  Dir:Joseph L. Mankiewicz
 • اسلحه
  2010 آمریکا
  gun
  Dir:Jessy Terrero
 • شناسایی قاتل
  2018 آمریکا
  The Assassin's Code
 • قطار افسارگسیخته
  1985 آمریکا
  Runaway Train
 • کاراگاه
  1972 آمریکا
  Sleuth
  Dir:Joseph L. Mankiewicz
 • اسلحه
  2010 آمریکا
  gun
  Dir:Jessy Terrero
 • بوسیدن روی ماه
  1390 ایران
  همایون اسعدیان
 • قطار افسارگسیخته
  1985 آمریکا
  Runaway Train
 • شناسایی قاتل
  2018 آمریکا
  The Assassin's Code
 • بازرس
  2007 آمریکا
  Sleuth
  Dir:Kenneth Branagh
 • مغز سخت افزاری
  2009 آمریکا
  Hard Wired
  Dir:Ernie Barbarash
 • شیار 143
  1392 ایران
  نرگس آبيار

۹۷/۱۱/۲۹

دوشنبه

 • قطار افسارگسیخته
  1985 آمریکا
  Runaway Train
 • قاتلین پیرزن
  2004 آمریکا
  The Ladykillers
 • سیاره سرخ
  2000 آمریکا
  Red Planet
 • ادی عقاب آسمان ها
  2016 انگلستان
  Eddie the Eagle
 • پله سی و نهم
  1978 انگلستان
  The Thirty-Nine Steps
  Dir:Don Sharp
 • قاتلین پیرزن
  2004 آمریکا
  The Ladykillers
 • سیاره سرخ
  2000 آمریکا
  Red Planet
 • دویدن در مه
  1394 ایران
  سید محسن میر حسینی
 • پله سی و نهم
  1978 انگلستان
  The Thirty-Nine Steps
  Dir:Don Sharp
 • ادی عقاب آسمان ها
  2016 انگلستان
  Eddie the Eagle
 • کاراگاه
  1972 آمریکا
  Sleuth
  Dir:Joseph L. Mankiewicz
 • اسلحه
  2010 آمریکا
  gun
  Dir:Jessy Terrero
 • شناسایی قاتل
  2018 آمریکا
  The Assassin's Code

۹۷/۱۱/۲۷

شنبه

 • بعداز ظهر نحس
  آمریکا 1975
  Dog Day Afternoon
  Dir: Sidney Lumet
 • شیرها در برابر بره ها
  2007 آمریکا
  Lions for Lambs
  Dir:Robert Redford
 • سفر به یاد ماندنی
  2007 آمریکا
  The Darjeeling Limited
  Dir:Wes Anderson
 • آخرین قلعه
  2001 آمریکا
  The Last Castle
 • سرتو بدزد رفیق
  آمریکا 1971
  Duck, You Sucker!
  Dir: Sergio Leone
 • شیرها در برابر بره ها
  2007 آمریکا
  Lions for Lambs
  Dir:Robert Redford
 • سفر به یاد ماندنی
  2007 آمریکا
  The Darjeeling Limited
  Dir:Wes Anderson
 • هکر
  1387 ایران
  حسین تبریزی
 • سرتو بدزد رفیق
  آمریکا 1971
  Duck, You Sucker!
  Dir: Sergio Leone
 • آخرین قلعه
  2001 آمریکا
  The Last Castle
 • قاتلین پیرزن
  1955 انگلستان
  The Ladykillers
  Dir:Alexander Mackendrick
 • اسپارتان
  2004 آمریکا و آلمان
  Spartan
  Dir:David Mamet
 • جاسوس نیمه وقت
  2017 کره جنوبی
  Part-time Spy

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00