۰۱/۴/۱۷

جمعه

 • بازگشت به ویچ مانتین
  1978 آمریکا
  Return from Witch Mountain
  Dir:John Hough
 • در اعماق دریا 2
  2010 انگلستان
  The Deep
 • راز چشمهایش
  2009 آرژانتین
  The Secret in Their Eyes
  Dir:Juan José Campanella
 • برف های خونین
  1960 فرانسه
  The Savage Innocents
 • در اعماق دریا 2
  2010 انگلستان
  The Deep
 • کلاه سیاه
  2015 آمریکا
  Blackhat
 • درخت پرتقال شیرین من
  2012 برزیل
  My Sweet Orange Tree
  Dir:Marcos Bernstein
 • جستجو در جزیره
  1369 ایران
  مهدی صباغ زاده
 • کلاه سیاه
  2015 آمریکا
  Blackhat
 • تقلب
  2019 هند
  Why Cheat India
 • دو برادر
  2004 فرانسه
  Two Brothers
  Dir:Jean-Jacques Annaud
 • حاشیه اقیانوس آرام
  2013 آمریکا
  Pacific Rim
  Dir:Guillermo del Toro
 • ای کی در برابر ای کی
  2020 هند
  AK vs AK
 

۰۱/۴/۱۶

پنجشنبه

 • برف های خونین
  1960 فرانسه
  The Savage Innocents
 • در اعماق دریا 1
  2010 انگلستان
  The Deep
 • ناپدید شده
  2016 کره جنوبی
  Vanishing Time: A Boy Who Returned
 • واکسی
  1946 ایتالیا
  Shoeshine
  Dir:Vittorio De Sica
 • در اعماق دریا 1
  2010 انگلستان
  The Deep
 • ارتقاء
  2018 استرالیا
  Upgrade
  Dir:Leigh Whannell
 • ناپدید شده
  2016 کره جنوبی
  Vanishing Time: A Boy Who Returned
 • سکوت خدا
  ایران
  راما قویدل
 • حصار ضد خرگوش
  2002 استرالیا
  Rabbit-Proof Fence
  Dir:Phillip Noyce
 • برف و شمشیر
  2014 ژاپن
  Snow on the Blades
 • راز چشمهایش
  2009 آرژانتین
  The Secret in Their Eyes
  Dir:Juan José Campanella
 • در اعماق دریا 2
  2010 انگلستان
  The Deep
 • کلاه سیاه
  2015 آمریکا
  Blackhat

۰۱/۴/۱۵

چهارشنبه

 • واکسی
  1946 ایتالیا
  Shoeshine
  Dir:Vittorio De Sica
 • خانواده بی نظیر 2
  2017 ژاپن
  What a Wonderful Family! II
 • ستاره های خوب
  2017 کانادا
  The Good Stars
 • چارلی واریک
  1973 آمریکا
  Charley Varrick
  Dir:Don Siegel
 • خانواده بی نظیر 2
  2017 ژاپن
  What a Wonderful Family! II
 • قهرمان خیالی
  2014 فرانسه
  Supercondriaque
 • ستاره های خوب
  2017 کانادا
  The Good Stars
 • درخت چشمه
  1388 ایران
  محسن تربیت دوست
 • چارلی واریک
  1973 آمریکا
  Charley Varrick
  Dir:Don Siegel
 • قهرمان خیالی
  2014 فرانسه
  Supercondriaque
 • ناپدید شده
  2016 کره جنوبی
  Vanishing Time: A Boy Who Returned
 • در اعماق دریا 1
  2010 انگلستان
  The Deep
 • ارتقاء
  2018 استرالیا
  Upgrade
  Dir:Leigh Whannell

۰۱/۴/۱۴

سه شنبه

 • چارلی واریک
  1973 آمریکا
  Charley Varrick
  Dir:Don Siegel
 • خانواده بی نظیر
  2016 ژاپن
  What a Wonderful Family
 • نامه ای به همسرم
  2010 سوئد
  Dear Alice
 • مشت اژدها
  1979 هنگ کنگ
  Dragon Fist
  Dir:Wei Lo
 • خانواده بی نظیر
  2016 ژاپن
  What a Wonderful Family
 • در بروژ
  2008 انگلستان
  In Bruges
 • نامه ای به همسرم
  2010 سوئد
  Dear Alice
 • تمتع
  1393 ایران
  حمید بهمنی
 • مشت اژدها
  1979 هنگ کنگ
  Dragon Fist
  Dir:Wei Lo
 • در بروژ
  2008 انگلستان
  In Bruges
 • ستاره های خوب
  2017 کانادا
  The Good Stars
 • خانواده بی نظیر 2
  2017 ژاپن
  What a Wonderful Family! II
 • قهرمان خیالی
  2014 فرانسه
  Supercondriaque

۰۱/۴/۱۳

دوشنبه

 • مشت اژدها
  1979 هنگ کنگ
  Dragon Fist
  Dir:Wei Lo
 • بازگشت به آینده 3
  1990 آمریکا
  Back to the Future Part III
  Dir:Robert Zemeckis
 • ساوالان
  1368 ایران
  یدا.. صمدی
 • وصیت نامه دکتر مابوزه
  1933 آلمان
  The Testament of Dr. Mabuse
  Dir:Fritz Lang
 • بازگشت به آینده 3
  1990 آمریکا
  Back to the Future Part III
  Dir:Robert Zemeckis
 • جوی
  2015 آمریکا
  Joy
 • ساوالان
  1368 ایران
  یدا.. صمدی
 • این آخرین سفر
  1387 ایران
  کامبیز کاشفی
 • وصیت نامه دکتر مابوزه
  1933 آلمان
  The Testament of Dr. Mabuse
  Dir:Fritz Lang
 • جوی
  2015 آمریکا
  Joy
 • نامه ای به همسرم
  2010 سوئد
  Dear Alice
 • خانواده بی نظیر
  2016 ژاپن
  What a Wonderful Family
 • در بروژ
  2008 انگلستان
  In Bruges

۰۱/۴/۱۲

یکشنبه

 • وصیت نامه دکتر مابوزه
  1933 آلمان
  The Testament of Dr. Mabuse
  Dir:Fritz Lang
 • بازگشت به آینده 2
  1989 آمریکا
  Back to the Future Part II
  Dir:Robert Zemeck
 • راز های گذشته یک زن
  2011 کانادا
  Secrets from Her Past
 • کریمر علیه کریمر
  1979 آمریکا
  Kramer vs. Kramer
  Dir:Robert Benton
 • بازگشت به آینده 2
  1989 آمریکا
  Back to the Future Part II
  Dir:Robert Zemeck
 • عبور
  2015 چین
  The Crossing 2
 • راز های گذشته یک زن
  2011 کانادا
  Secrets from Her Past
 • ابلیس
  1369 ایران
  احمدرضا درويش
 • کریمر علیه کریمر
  1979 آمریکا
  Kramer vs. Kramer
  Dir:Robert Benton
 • عبور
  2015 چین
  The Crossing 2
 • ساوالان
  1368 ایران
  یدا.. صمدی
 • بازگشت به آینده 3
  1990 آمریکا
  Back to the Future Part III
  Dir:Robert Zemeckis
 • جوی
  2015 آمریکا
  Joy

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00