۹۷/۵/۲۶

جمعه

 • شبکه
  1976 آمریکا
  Network
  Dir: Sidney Lumet
 • داستانهای خودمانی
  2002 آرژانتین
  Intimate Stories
  Dir:Carlos Sorin
 • مربی کارتر
  2005 آمریکا
  Coach Carter
 • ربوده شده 3
  2014 فرانسه
  Taken 3
 • قطار سریع السیر فون رایان
  1965 آمریکا
  Von Ryan's Express
  Dir:Mark Robson
 • داستانهای خودمانی
  2002 آرژانتین
  Intimate Stories
  Dir:Carlos Sorin
 • یک هفته با پدر بزرگ و مادر بزرگ
  2012 آمریکا
  Parental Guidance
 • دوئل
  1382 ایران
  احمد رضا درویش
 • خارج از دید
  1998 آمریکا
  Out of Sight
 • هیجان زندگی
  2014 هند
  Kick
  Dir:Sajid Nadiadwala
 • راز چشمهایش
  2009 آرژانتین
  The Secret in Their Eyes
  Dir:Juan José Campanella
 • تغییر مسیر
  2002 آمریکا
  Changing Lanes
 • وثیقه
  2004 آمریکا
  Collateral
  Dir:Michael Mann
 

۹۷/۵/۲۵

پنجشنبه

 • قطار سریع السیر فون رایان
  1965 آمریکا
  Von Ryan's Express
  Dir:Mark Robson
 • ماموریت اجباری
  2005 آرژانتین
  On Probation
  Dir:Damian Szifron
 • محافظ یک آدمکش
  2017 هلند - آمریکا
  The Hitman's Bodyguard
 • مرد خانواده
  2000 آمریکا
  The Family Man
  Dir:Brett Ratner
 • ال کندور
  1970 آمریکا
  El Condor
 • ماموریت اجباری
  2005 آرژانتین
  On Probation
  Dir:Damian Szifron
 • محافظ یک آدمکش
  2017 هلند - آمریکا
  The Hitman's Bodyguard
 • یک روز خوب
  1392 ایران
  مصطفی خانلقی
 • مرد خانواده
  2000 آمریکا
  The Family Man
  Dir:Brett Ratner
 • بانوی کوچک
  2012 آلمان
  Little Lady
 • داستانهای خودمانی
  2002 آرژانتین
  Intimate Stories
  Dir:Carlos Sorin
 • مربی کارتر
  2005 آمریکا
  Coach Carter
 • ربوده شده 3
  2014 فرانسه
  Taken 3

۹۷/۵/۲۴

چهارشنبه

 • ال کندور
  1970 آمریکا
  El Condor
 • دنیا با بدی کمتر
  2004 آرژانتین
  A Less Bad World
 • اموس و اندرو
  1993 آمریکا
  Amos & Andrew
 • جدال های زندگی کیت
  2013 آمریکا
  The Trials of Cate McCall
  Dir:Karen Moncrieff
 • انتخاب هابسون
  1954 انگلستان
  Hobson's Choice
  Dir:David Lean
 • دنیا با بدی کمتر
  2004 آرژانتین
  A Less Bad World
 • اموس و اندرو
  1993 آمریکا
  Amos & Andrew
 • خاطرات روزانه من
  1390 ایران
  هاشم علیایی مقدم
 • جدال های زندگی کیت
  2013 آمریکا
  The Trials of Cate McCall
  Dir:Karen Moncrieff
 • انتخاب هابسون
  1954 انگلستان
  Hobson's Choice
  Dir:David Lean
 • ماموریت اجباری
  2005 آرژانتین
  On Probation
  Dir:Damian Szifron
 • محافظ یک آدمکش
  2017 هلند - آمریکا
  The Hitman's Bodyguard
 • مرد خانواده
  2000 آمریکا
  The Family Man
  Dir:Brett Ratner

۹۷/۵/۲۲

دوشنبه

 • دایی من ژاک
  1958 فرانسه
  Mon Oncle
 • کامچاتکا
  2002 آرژانتین
  Kamchatka
  Dir:Marcelo Pineyro
 • بازگشت قهرمان
  2007 آمریکا
  Resurrecting the Champ
 • عبور
  2015چین
  The Crossing 2
 • مکافات
  1939 آمریکا
  You Can't Get Away with Murder
  Dir:Lewis Seiler
 • کامچاتکا
  2002 آرژانتین
  Kamchatka
  Dir:Marcelo Pineyro
 • بازگشت قهرمان
  2007 آمریکا
  Resurrecting the Champ
 • رسم رفاقت
  1393 ایران
  رهبر قنبری
 • عبور
  2015چین
  The Crossing 2
 • مکافات
  1939 آمریکا
  You Can't Get Away with Murder
  Dir:Lewis Seiler
 • مارادونا
  2007 آرژانتین
  Maradona - La mano de Dios
 • مرد
  2005 آلمان
  The Man
  Dir:Les Mayfield
 • شجاعت
  2009 کانادا
  Courage
  Dir:George Erschbamer

۹۷/۵/۲۱

یکشنبه

 • مکافات
  1939 آمریکا
  You Can't Get Away with Murder
  Dir:Lewis Seiler
 • نه ملکه
  2000 آرژانتین
  Nine Queens
 • پایگاه
  2003 آمریکا
  Basic
 • پرونده های پر خطر
  2014 آمریکا
  Not Safe for Work
  Dir:Joe Johnston
 • رد گربه
  1954 آمریکا
  Track of the Cat
  Dir:William A. Wellman
 • نه ملکه
  2000 آرژانتین
  Nine Queens
 • پایگاه
  2003 آمریکا
  Basic
 • ستاره
  1391 ایران
  سید روح ا.. حجازی
 • پرونده های پر خطر
  2014 آمریکا
  Not Safe for Work
  Dir: Joe Johnston
 • رد گربه
  1954 آمریکا
  Track of the Cat
  Dir:William A. Wellman
 • کامچاتکا
  2002 آرژانتین
  Kamchatka
  Dir:Marcelo Pineyro
 • بازگشت قهرمان
  2007 آمریکا
  Resurrecting the Champ
 • عبور
  2015چین
  The Crossing 2

۹۷/۵/۲۰

شنبه

 • رد گربه
  1954 آمریکا
  Track of the Cat
  Dir:William A. Wellman
 • راکت
  2005 کانادا
  The Rocket
 • زن ها فرشته اند
  1386
  ایران شهرام شاه حسينی
 • گروه ای
  2010 آمریکا
  The A Team
  Dir: Joe Carnahan
 • هدف اسلحه
  1966 آمریکا
  Gunpoint
  Dir:Earl Bellamy
 • راکت
  2005 کانادا
  The Rocket
 • زن ها فرشته اند
  1386
  ایران شهرام شاه حسينی
 • به دام افتاده
  1390 ایران
  کامبیز کاشفی
 • گروه ای
  2010 آمریکا
  The A Team
  Dir: Joe Carnahan
 • هدف اسلحه
  1966 آمریکا
  Gunpoint
  Dir:Earl Bellamy
 • نه ملکه
  2000 آرژانتین
  Nine Queens
 • پایگاه
  2003 آمریکا
  Basic
 • پرونده های پر خطر
  2014 آمریکا
  Not Safe for Work
  Dir: Joe Johnston

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00