به کودکان شلیک نکنید


انسیه شاه‌حسینی در حال نگارش فیلم سینمایی «به کودکان شلیک نکنید» در ژانر دفاع مقدس است. وی در مورد موضوع این فیلم گفت: «به کودکان شلیک نکنید» یک نگاهی کلی جهانی به مصائب منطقه و دفاع مقدس دارد. کارگردان «پنالتی» در ادامه افزود: وقتی فیلمنامه تمام شد در مورد زمان کلید خوردن کار تصمیم‌گیری خواهیم کرد. شاه‌حسینی در ادامه در مورد زمان اکران و کوتاه شدن «زیباتر از زندگی»، اظهار داشت: از زمان اکران کار خبری ندارم اما قرار است یک نگاه کلی به کار داشته باشم، یک جاهایی از کار را هم کوتاه کنیم. فیلم‌های «زیباتر از زندگی»، «پنالتی»، شب بخیر فرمانده، «غروب شد بیا» در کارنامه فیلمسازی وی به ثبت رسیده است.

Portfolio image