"شبکه نمایش" شبکه محبوب فیلم‌بازها


"شبکه نمایش" شبکه محبوب فیلم‌بازها
 
نظرسنجی اخیر مرکز تحقیقات در نیمه دوم خرداد نشان می‌دهد ۳۲٫۲ درصد پاسخگویان فیلم‌های سینمایی را بیشتر از شبکه نمایش، ۲۶٫۴ درصد از شبکه آی‌فیلم و ۲۴٫۹ درصد از شبکه سه تماشا می‌کنند. در همین حال، ۱۲٫۸ درصد هم گفته‌اند که هنگام تماشای فیلم به نام شبکه دقت نمی‌کنند.
 

Portfolio image