سیناپس «ایرانی» را پوراحمد و احمدزاده آماده می‌کنند


سیناپس فیلمنامه «ایرانی» جدیدترین ساخته کیومرث پوراحمد براساس خاطرات جانباز اکبر کاظمی اواخر هفته آماده می‌شود. «سعید سعدی» تهیه‌کننده «ایرانی» درباره روند نگارش فیلمنامه توضیح داد: قرار است تا پایان هفته سیناپسی از فیلمنامه در اختیار ما قرار بگیرد تا براساس سیناپس بتوانیم کارهای تولید را دنبال کنیم. وی درباره نگارش فیلمنامه توضیح داد: فیلمنامه اولیه توسط علیرضا معتمدی و آقای پوراحمد نوشته شده بود که براساس خاطرات جانباز اکبر کاظمی که ۱۷ روز در خاک عراق بودند به صورت کلی تغییر پیدا کرده است و حبیب احمدزاده و کیومرث پوراحمد در حال نگارش فیلمنامه هستند. در فیلمنامه سعی می‌شود به سمت مخاطب و جذابیت تصویری هم برویم. سعدی در ادامه درباره حمایت از فیلم جنگی از سوی ارگان‌ها و نهادها گفت: حمایت لجستیکی و نظامی فیلم برعهده لشکر ۸ نجف آباد است و حمایت از فیلم در کنگره سرداران ۲۵۰۰ شهید نجف آباد اصفهان شکل گرفت و درباره مباحث مالی باید با ارگان‌ها و نهادی مختلف رایزنی‌های لازم صورت گیرد.

Portfolio image