هیچ تعهدی برای نمایش فیلم «گذشته» نداریم


سید ضیاء هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش درباره اکران فیلم سینمایی «گذشته» و تعیین گروه سینمایی برای این فیلم گفت: این بحث‌ها گمانه زنی است چرا که هنوز فیلم پروانه نمایش ندارد و هیچ تعهدی برای نمایش آن در گروه سینمایی آفریقا یا هر گروه دیگری از سوی شورای صنفی نمایش به پخش کننده آن داده نشده است. وی در ادامه گفت: به عقیده من در صورت نمایش این فیلم موقعیت خوبی برای سینمای ایران ایجاد می‌شود؛ فیلمی که سازنده آن ایرانی است، می‌تواند امکان نمایش همزمان در ایران و جهان را داشته باشد. تجربه بسیار خوبی است که فیلمی ایرانی، همزمان در ایران و سایر نقاط جهان نمایش داده شود. وی در خاتمه افزود: البته تا زمانی که مراحل قانونی طی نشود، نمی‌توان برای نمایش این فیلم زمان مشخص یا گروه خاص سینمایی را در نظر گرفت اما ما تلاش می‌کنیم تا شرایط مناسب برای اکران فیلم پس از صدور پروانه نمایش از سوی وزارت ارشاد فراهم شود.

Portfolio image