تغییر در جدول پخش شبکه نمایش سیما


به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش، این شبکه از شنبه ۷ مهر ماه، تکرار فیلم های کلاسیک پخش شدهٔ بامداد روز قبل را درساعت ۱۵ و تکرار فیلم های جذاب ساعت ۲۳ شب قبل را در ساعت ۱۷ از این شبکه بازپخش خواهد کرد.

Portfolio image