سه‌شنبه ساعت ۲۲:۴۰ از شبکه نمایش


برنامه کلاکت که با هدف تحقق یک آرزوی دیرین برای فیلمسازان اندیشمند عرصه فیلم کوتاه و حمایت از هنرمندان جوان توسط رسانه ملی، از طریق شبکه نمایش فعالیت خود را آغاز کرد، روز سه شنبه چهارم تیر صدمین برنامه خود را از طریق آنتن این شبکه پخش خواهد کرد. در این روز «دور از فاصله»، فیلم کوتاه انتخابی این برنامه است. تهیه کنندگان برنامه کلاکت و مسئولان شبکه نمایش امیدوارند که بتوانند همچنان با حمایت بینندگان خود و هنرمندان جوان این عرصه، قدم‌های مستحکم تری را در این راه بردارند. صدمین برنامه کلاکت را روز سه شنبه ۴ تیر ساعت ۲۲:۴۰ و تکرار آن را هم روز بعد در سه نوبت ساعت ۲:۴۰، ۱۰:۴۰ و ۱۴:۴۰ از شبکه نمایش می‌توانید ببینید.

Portfolio image