شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای اسپانیا در قالب "سینمای ملل "


بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از شنبه ۱۷ شهریورماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای اسپانیا می پردازد.

آخرین فیلم ها