شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای ایتالیا در قالب "سینمای ملل "


بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از شنبه 28 مهرماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای ایتالیا می پردازد.

آخرین فیلم ها