شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای سوئد در قالب "سینمای ملل "


بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از شنبه 5 آبان ماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای سوئد می پردازد.

آخرین فیلم ها