شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای اتریش در قالب "سینمای ملل "


بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از شنبه 12 آبان ماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای اتریش می پردازد.

آخرین فیلم ها