شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای استرالیا در قالب "سینمای ملل "


بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از شنبه 19 آبان ماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای استرالیا می پردازد.

آخرین فیلم ها