بررسی سینمای بلژیک، این هفته شبکه "نمایش"


بنابر اعلام روابط عمومی شبکه نمایش، این شبکه در قالب بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از ٢٦ آبان ماه هر روز ساعت ١٩ پخش خواهد شد به بررسی سینمای بلژیک  می پردازد.

آخرین فیلم ها