بررسی سینمای آفریقای جنوبی ، این هفته در شبکه "نمایش"


 شبکه نمایش در قالب بخش سینمای ملل با پخش چند اثر سینمایی که از شنبه ۳ آذر ماه هر شب ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای آفریقای جنوبی می پردازد.

آخرین فیلم ها