شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای هلند در قالب "سینمای ملل "


 شبکه نمایش در قالب بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از ۱۷ آذر ماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای هلند می پردازد.

آخرین فیلم ها