شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای مجارستان در قالب "سینمای ملل "


شبکه نمایش این هفته در باکس سینمای ملل که به مرور گلچینی از سینمای کشورهای مختلف می پردازد، هفت اثر برگزیده از آثار سینمای مجارستان در جدول پخش خود قرارداده که  از شنبه ۲۲دی ماه، هرروز ساعت ۱۹ از این شبکه پخش می شوند .

آخرین فیلم ها